Jäsenlehti Tärppi

Tärppi on toiminut TKEK:n jäsenlehtenä seuran perustamisesta lähtien. Väliin on jäänyt joitakin vuosia, jolloin lehti ei ole ilmestynyt ja seuran tiedottaminen on hoidettu jäsenkirjeillä. Tärppi ilmestyy 2-3 kertaa vuodessa. Lehti on nidottu, formaattina A5, sivumäärän vaihdellessa 4-24. Tärppiä koskeviin tiedusteluihin vastaa seuran puheenjohtaja, ks. TKEK:n toimihenkilöt.

Työväen Kala- ja Eräkerhon 47 toimintavuoden aikana ilmestyneitä Tärppejä on  säilytyksessä seuran puheenjohtajalla. Halukkaat voivat tutustua niihin.

Vuoden 2019 ensimmäinen Tärppi ilmestyi helmikuun alussa 2019. Vuoden toinen Tärppi on monistettu ja postitettu jäsenille. Postin jakelulakko saattaa hidastaa sen kantoa.